fbpx

Fysiotherapie is een paramedische discipline die zich bezighoudt met de behandeling van klachten aan het steun- en bewegingsapparaat van de mens. Dit zijn bijvoorbeeld uw botten, spieren, pezen, gewrichten en banden. Patiënten met klachten met betrekking tot het steun- en bewegingsapparaat worden, ondersteund door oefeningen, mobilisatietechnieken of bijvoorbeeld shockwavetherapie geholpen om beweeglijkheid te verbeteren, weefselherstel te bevorderen en pijn te verminderen. Bij chronische aandoeningen kan het doel ook zijn om zo optimaal mogelijk te functioneren binnen de fysieke grenzen.

Sportfysiotherapie 

De sportfysiotherapeut helpt patiënten met (sport)blessures zo snel mogelijk herstellen. Samen met de patiënt wordt er gewerkt aan een zo optimaal mogelijke revalidatie om na de blessure weer op sportniveau terug te keren. Preventief kunnen er beweeganalyses gemaakt worden en krijgt de patiënt een oefenprogramma. Ook voor het maken van trainingprogramma’s met periodisering kunt u bij Statera Fysio terecht.

 

Physiotherapy is a paramedical discipline that deals with the treatment of complaints of the support and musculoskeletal system of humans. These are, for example, your bones, muscles, tendons, joints and ligaments. Supported by exercises, mobilization techniques or, for example, shockwave therapy, patients with complaints related to the support and musculoskeletal system are helped to improve mobility, promote tissue repair and reduce pain. In chronic conditions, our goal can also be to function as optimally as possible within the physical limits.

Sports physiotherapy

The sports physiotherapist helps patients with (sports) injuries recover as quickly as possible. Together with the patient, we work on an optimal rehabilitation in order to return to sports level after the injury. Movement analyzes can be made preventively and the patient is given an exercise program. You can also contact Statera Fysio for creating training programs with periodization.

CKR en big geregistreerd. Lid van

Via MijnZorgToegang.nl maakt u zelf eenvoudig online een afspraak  Maak een Afspraak